Beleggingsfraude voorkomen?


Tip 1

Ga nooit in op de verkoop van aandelen of andere beleggingen (zoals crypto's of cfd's) per telefoon of e-mail. Hang direct op. Vaak is men erg vasthoudend, ga dan ook niet in gesprek en hang elke keer direct op.
 

Tip 2

Raadpleeg de registers van de AFM of de website van de buitenlandse toezichthouder in het land waar de instelling zegt te zijn gevestigd om te zien of zij over een vergunning beschikken of juist op een waarschuwingslijst staan. Op de website van de Europese toezichthouder IOSCO staat ook een waarschuwingslijst met de waarschuwingen die de lokale toezichthouders hebben gepubliceerd. De AFM adviseert beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van ondernemingen die op een waarschuwingslijst staan.

Maar let op! Er zijn ook financiële ondernemingen die beschikken over een Europees paspoort. Zij hebben dan een vergunning gekregen in het land waar zij zijn gevestigd. Echter, een Europees paspoort is géén kwaliteitskeurmerk en deze financiële ondernemingen staan niet onder toezicht van de AFM.

 

Tip 3

Check op internet via zoekmachines of er iets bekend is over de aanbieder, de aanbieding of over de belegging.

Tip 4

Betaal geen restriction fee of andere onduidelijke kosten aan onbekende ondernemingen.
 

Tip 5

Worden er extreem hoge rendementen voorgespiegeld of is het aanbod te mooi om waar te zijn? Dan is het ook niet waar.
 

Tip 6

Wees altijd extra alert als bedrijven of personen geld vragen over te maken naar een buitenlandse bankrekening of via zogenaamde Moneytransfer-systemen.
 

Tip 7

Ingewikkelde beleggingsconstructies met hoge rendementen en een laag risico, beloven weinig goeds. Vermijd beleggingen die je niet voor de volle 100 procent begrijpt. En weet altijd alles over met wie je in zee gaat.

Tip: download de handleiding beleggingsfraude. In deze handleiding staan bovenstaande tips benoemd en stappen die je kunt uitvoeren als je slachtoffer bent geworden van beleggingsfraude.