Factuurfraude?


Wat is factuurfraude?

Bij factuurfraude wordt vaak door de fraudeurs de bankgegevens van de firma vervangen door de bankgegevens van de fraudeurs. Dit gebeurt bij facturen die door de firma zijn opgesteld.

 

Hoe gebeurt het?

De fraudeurs onderscheppen de factuur tussen het moment wanneer de factuur per post wordt verstuurd en het moment waarop de factuur wordt ontvangen. Verder kan het zijn dat de fraudeurs mailboxen hacken om facturen te onderscheppen die via e-mail verstuurd worden.

De fraudeurs wijzigen de factuur door er hun eigen bankgegevens op te vermelden. Vervolgens sturen de fraudeurs de factuur opnieuw op. De factuur komt binnen bij het bedrijf en het geld wordt op de bankrekening van de fraudeurs gestort. Dit gebeurt net zo lang tot de echte verzender van de factuur beseft dat zijn facturen niet betaald worden en contact met het bedrijf opneemt.

 

Wat is het doel?

Door de bankgegevens te verwisselen met de bankgegevens van de fraudeurs, worden de gefactureerde bedragen door de fraudeurs geïnd.

 

Welke varianten zijn er?

Naast de eerder genoemde variant kunnen schuldplichtige bedrijven ook een e-mail krijgen die van hun leverancier lijkt te komen. Hierin laat de fraudeur weten dat hij van de bank is en van rekeningnummer veranderd is. De mail heeft de hoofding van de leverancier en ziet er echt uit. De fraudeur laat in de mail weten dat alle openstaande en volgende facturen moeten worden betaald op het nieuwe rekeningnummer.