CEO-fraude?


Wat is CEO-fraude?

CEO-fraude is een algemene benaming voor een groeiende vorm van cybercrime waarbij er gebruik wordt gemaakt van een nep-email die zogenaamd door een hoge functionaris (directeur of eigenaar) van het eigen bedrijf is gestuurd. Er wordt dan misbruik gemaakt van de zogenaamde 'druk' die er achter de opdracht zit. De email adressen of de domeinnamen die worden gebruikt lijken dan erg veel op de echte.

 

Hoe werkt CEO-fraude?

De crimineel die zich uitgeeft als CEO (of iemand anders op het hoogste niveau van het bedrijf) vraagt een financieel medewerker, of andere medewerker die geautoriseerd is betalingen uit te voeren, snel en vertrouwelijk een bedrag over te maken. Deze betaling gaat vaak naar het buitenland. Om vertrouwen te winnen, geeft de crimineel gegevens door van een organisatie zoals bijvoorbeeld van een (niet-bestaand) advocatenkantoor die de opdracht kan bevestigen. Vaak kennen de medewerker van de financiële administratie en de CEO elkaar niet persoonlijk. De medewerker werkt bijvoorbeeld bij een filiaal of dochteronderneming elders in het (buiten)land. Mede door de afstand tussen beiden durft de medewerker niet te controleren of de opdracht wel klopt. 

De criminelen hebben eerder uitgevist via phishing welke personen ze precies moeten benaderen in een organisatie en mailadressen van de medewerker van de financiële administratie en CEO achterhaald. Vaak begint het fraudeproces met een valse email zogenaamd uit naam van de CEO of ander persoon in de directie van een bedrijf. Het email adres wijkt miniem af van het echte mailadres van CEO. Daarna wordt de medewerker gebeld en druk op hem of haar uitgevoerd. De medewerker wordt verteld dat spoed en vertrouwelijkheid van zeer groot belang zijn bij de betaling. De betaling wijkt qua procedure af van hetgeen normaal is in het bedrijf. Naam en rekeningnummer van de degene waar het geld naartoe moet worden overgemaakt zijn onbekend binnen het bedrijf. Omdat de betaling door een gelegitimeerd persoon wordt uitgevoerd, is de fraude moeilijk te onderscheppen en wordt de fraude niet vergoed door bank en/of verzekeraar. 

 

Welke andere afdelingen zijn kwetsbaar?
Naast de financiële afdeling zijn ook andere afdelingen kwetsbaar. HR (personeelszaken) fungeert soms voor hackers als een snelweg de organisatie in. HR heeft immers toegang tot informatie over alle medewerkers in de organisatie en zijn verantwoordelijk voor de recruitment. Ze openen CV’s van honderden sollicitanten. Cybercriminelen kunnen eenvoudig hun malware met de CV meesturen om hun zoektocht naar bedrijfsinformatie te beginnen. Ook sturen slachtoffers van bedrijven naar aanleiding van valse emails van de belastingdienst gevoelige persoonsgegevens op zoals BSN-nummers, email-adressen, etc.