Homepagina » Hulp na hack » Beleggingsfraude? » Beleggingsfraude - slachtoffer

Slachtoffer van beleggingsfraude?


  • Neem contact op met de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM is toezichthouder op financiële ondernemingen en kan met jouw informatie gericht actie ondernemen. Zo onderzoekt AFM of de financiële onderneming de regels heeft overtreden. Zo nodig gaat de AFM met de onderneming een gesprek aan, legt een boete op of trekt de vergunning in. Wanneer er sprake is van strafbare feiten, bespreekt de AFM dit met de FIOD-ECD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de Economische Controledienst). De FIOD-ECD zijn de opsporingsdiensten voor de belastingdienst maar ook voor de AFM. Mocht de AFM adviseren om aangifte te doen bij de politie dan kunt u daarvoor een afspraak maken via tel. 0900-8844.

 

  • Dien een klacht in bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit instituut beslecht geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Alle financiële dienstverleners in Nederland zijn verplicht aangesloten bij het Kifid. Je kunt controleren of een financiële dienstverlener is aangesloten bij het Kifid.

 

  • Informeer altijd je bank als je rekeninggegevens bij de fraudeurs bekend zijn. Als je al betaald hebt, onderzoek dan hoe je je geld terug kunt krijgen door na te gaan wat je rechtspositie is en welke mogelijke juridische stappen je kunt nemen tegen de fraudeur.

  • Bewaar alle brieven en documenten die je van de fraudeurs hebt ontvangen en alle correspondentie van jouw kant.

 

  • Neem telefoongesprekken zoveel mogelijk op en bewaar deze. Dit kan allemaal dienen als bewijs in een civiele zaak. Deze correspondentie is ook belangrijk voor politie en justitie.

 

  • Stop met verder investeren via dit bedrijf. Zo beperk je je  verlies. Laat je er niet van weerhouden hulp en advies te zoeken als er wordt aangedrongen op geheimhouding. Blijf bij je eis om terugbetaling en laat je niet overhalen je geld opnieuw te beleggen. Ook als er wordt aangedrongen je rendement opnieuw te beleggen of als terugbetaling steeds met een smoes wordt uitgesteld.      

                                                                                                             

  • Neem contact op met je rechtsbijstandsverzekeraar/juridische hulpverlening.