Vishing?


Wat is vishing?

Bij vishing of 'voice phishing' creëert de fraudeur een automatisch systeem van spraakberichten om via telefoontjes naar de persoonlijke gegevens van telefoongebruikers te vragen.

 

Wat is het doel?

Het doel is hetzelfde als bij e-mail phishing of sms phishing (smishing). Het spraakbericht creëert bij de gebruiker een gevoel van urgentie om actie te ondernemen en bijgevolg informatie te verstrekken.

Verschaf nooit enige informatie aan een automatisch spraakbericht. Bemerk ook dat de bedrieger gemakkelijk een vals telefoonnummer kan aanmaken om zich uit te geven voor iemand anders. Geef nooit enige informatie door indien je niet zelf het telefoongesprek hebt gestart.