Homepagina » Hulp na hack » Identiteitsfraude? » Identiteitsfraude - slachtoffer

Wat te doen bij (een vermoeden van) identiteitsfraude?


  • Meld het direct bij je bank of creditcardmaatschappij wanneer je vermoedt dat je slachtoffer bent geworden van identiteitsfraude. Je kunt ook uit voorzorg je bankpasjes en creditcards blokkeren en nagaan of er al ongebruikelijke transacties hebben plaatsgevonden.

  • Bewaar bewijsmateriaal en doe direct aangifte bij de politie wanneer je slachtoffer bent van identiteitsfraude of als je paspoort of rijbewijs is gestolen.

  • Meld je slachtofferschap bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten.

  • Informeer incassobureaus of deurwaarders dat je aangifte deed van identiteitsfraude of een melding bij het CMI hebt ingediend. Geef deze bureaus een kopie van je aangifte en informeer hen waar eventueel bewijs mogelijk te verkrijgen is.
  • Neem contact op met Slachtofferhulp Nederland als je veel last hebt van het slachtoffer zijn of wanneer je je niet serieus genomen voelt door de instanties.

  • Schaam je  niet, iedereen kan slachtoffer worden van identiteitsfraude.

  • Neem preventieve maatregelen om herhaling te voorkomen