Home » Factuur-fraude? » Factuur-fraude Slachtoffer

Slachtoffer van factuur fraude?


  • Neem direct contact op met je bank om te melden dat je slachtoffer bent van factuur fraude. Als het geld nog niet is opgenomen, is het mogelijk nog te voorkomen dat een (deel) van het geld verdwijnt. Snelheid is dus van belang.
  • Is de factuur nagemaakt van een klant of instantie? Meld dan bij deze partij dat uit hun naam valse facturen worden verzonden.
  • Bewaar het bewijsmateriaal en doe aangifte bij politie.

  •  Lees hoe je factuurfraude in de toekomst kunt voorkomen en bespreek dit met je collega's/werknemers.