Home » DDoS? » DDoS Voorkomen

DDoS-aanval voorkomen?


  • Analyseer de risico's van je website. Maak een prioriteitenoverzicht van je online diensten en applicaties. En leg vast welke ICT-infrastructuur deze diensten ondersteunt. Alleen als je weet welke risico’s je loopt, kun je de juiste maatregelen nemen om deze te beperken.

  • Vraag welke maatregelen je provider neemt. In je serviceovereenkomst staat wat je provider doet om de impact van een DDoS-aanval te beperken. Doet je provider niets? Dan moet je zelf actie ondernemen.

  • Maak een noodplan. Bedenk nu al wat er moet gebeuren als je website er tijdelijk er uit ligt door een DDoS-aanval. Want hoe sneller je dan in actie komt, hoe beter je de schade weet te beperken.

  • Neem preventieve maatregelen, zoals bijvoorbeeld het installeren van Cloudflare.